Swaranjali Bhajan Lyrics and Recordings

Ganesha

Ajam Nirvikalpam
Ganapathi Ganapathi

Guru

Dhyana moolam guror moorthih – shloka
Guru dhyayi Guru dhyayi
Guru Maharaj Guru Jai Jai
Manasa bhajare 

Devi

He sharadhe ma  (youtube link) 
Jagadhodharini 
Jai Ambe Jagadambe 
Vani Saraswathi
Kali maheshwari
Kanchi kamakshi
Sarveshwari 

Shiva

Bolanatha Umapathe 
Bolo bolo sab mil bolo  
Ganga jatadhara 
Har har har mahadeva 
Namah Parvathi pathaye 
Adideva Mahadeva 
Dayakaro Bhagawan Shankara